Sazvana redovna godišnja sjednica SA

19.12.2018.

Saziv: preuzmi;

Prijedlozi Odluka: preuzmi;

Izvještaj nezavisnog revizora – Grant Thornton: preuzmi;

Revidovani finansijski izvještaji za period I-XII 2017. godine: preuzmi;

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu: preuzmi;

Akcioni plan za 2017. godinu: preuzmi;

Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu: preuzmi;

Konsolidovani rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu: preuzmi

Izvještaj o radu NO za 2017. poslovnu godinu: preuzmi

Izvještaj o radu OR za 2017. poslovnu godinu: preuzmi

Izvještaj o Ugovorima sa povezanim pravnim licima za 2017. godinu: preuzmi

Odluke sa redovne godišnje sjednice SA: preuzmi

Zapisnik sa redovne godišnje sjednice SA: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality