Specijalizovano plutajuće vozilo čisti otpad na Drini

25.02.2021.

Na drinskom jezeru u Višegradu, nedaleko od preduzeća „Hidroelektrane na Drini“, počelo je čišćenje plutajućeg otpada uz pomoć specijalnog plovnog vozila, koje je za ove namjene obezbijedila njemačka fondacija „Evervejv“, u saradnji sa „Vodama Srpske“ i preduzećem „Jokić invest“.

Izvršni direktor za investicije i razvoj Elektroprivrede Republike Srpske Jovica Vlatković rekao je da problemi na višegradskom jezeru nisu uzrokovani njihovim radom nego je otpad došao rijekom Lim, iz gradova Bijelo Polje, Prijepolje, Priboj.

„Ovu situaciju moramo zajednički riješiti“, naglasio je Vlatković i dodao da su opredjeljeni da podrže svaku inicijativu koja će doprinijeti rješenju ovog ekološkog problema.

On je naveo da je direktor „HE na Drini“ i u prethodnom periodu pokazao snalažljivost i opredijeljenost da na što kvalitetniji način sanira i spasi jezero.

Klemens Fajgl, jedan od osnivača „Evervejva“ iz Njemačke, pojasnio je da su obezbijedili brod koji radi uz pomoć vještačke inteligencije i može da skupi 20 tona otpada za dan.

„Došli smo na inicijativu lokalne vlasti i preduzeća `Jokić invest` i bez njihove pomoći ne bi bili u mogućnosti da pomognemo u sanaciji ovog ekološkog problema“, naglasio je Fajgl.

Direktor preduzeća „HE na Drini“ Nedeljko Perišić izrazio je zadovoljstvo što danas operativa ovog preduzeća, „Evervejva“ iz Njemačke, „Jokić investa“ iz Zvornika, lokalnog preduzeća „Omorika“ rade sinhronizovano na rješavanju problema na ovom lokalitetu.

„Smatram da su problem divlje i nelegalne deponije na obalama rijeke Drine i svih njenih pritoka“, istakao je Perišić te se zahvalio svima koji doprinose rješavanju ovog problema.

„Zahvaljujući medijima informacija o problemu na višegradskom jezeru je došla i do Njemačke fondacije „Evervejv“, preduzeća „Jokić invest“, ustanove „Vode Srpske“ i upravo oni su najzaslužniji za dolazak specijalizovanog plovila na vodi. Zahvalnost je svim vladinim i nevladinim organizacijama, institucijama Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srpske, resornom ministarstvu u Savjetu ministara BiH i svi zajedno radimo na rješavanju ovog problema“, dodao je Perišić.

On kaže da će i ubuduće insistirati na rješavanju problema plutajućeg otpada na rijeci Drini.

Jelena Vićanović, načelnik Odjeljenja za zaštitu i korištenje voda Javne ustanove „Vode Srpske“, objasnila je da su ovu aktivnost podržali da bi u što kraćem periodu bila uklonjena što veća količina otpada koji višestruko negativno utiče na kvalitet vode, a samim tim na zdravlje ljudi, biljni i životinjski svijet i ostavlja ekonomske posljedice.

„Naša namjera, na čemu instistramo, jeste uklanjanje uzroka ovakvih pojava i radimo na tome da se spriječi ulaz otpada u vodotok, a ne da uporno saniramo posljedice“, naglasila je Vićanovićeva i dodala da je na tom putu potrebno angažovanje svih nivoa vlasti.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality