Svjetski dan voda 2018. – Priroda za vodu

22.03.2018.

Svjetski dan voda obilјežava se svake godine 22. marta. Obilјežavanje ovog datuma određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine. Ideja je da se na taj način, širom svijeta, skrene posebna pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilјežava uz drugi moto.

Moto Svjetskog dana voda 2018. godine je „Priroda za vodu“, sa posebnim akcentom na aktivnostima vezanim za zaštitu prirodnog okruženja, u cilјu smanjenja zagađivanja i očuvanja vodnih resursa.

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalјa u Evropi i u svijetu, koja ima značajne rezerve vode za piće. Međutim, otpadne vode predstavlјaju opasnost za naše vodne resurse, jer se u vodotoke i jezera ulivaju bez prethodnog biološko-hemijskog prečišćavanja. Rijeke i jezera ne mogu prihvatiti otpadne materije bez ozbilјnog uticaja na prirodnu ravnotežu, što dovodi do intenzivnog zagađenja vodnih resursa, kao i gubitka kvalitetne vode.

U cilјu zaštite zdravlјa sadašnjih i budućih generacija, neophodno je spriječiti zagađenje vodnih resursa, što zahtijeva odgovornost svake zemlјe i njenog stanovništva, kao i međunarodnu saradnju. Evropska Konvencija o upotrebi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (1992.), koja je u Bosni i Hercegovini stupila na snagu 2010. godine, pruža osnove za razuman način upravlјanja vodnim resursima, koji služi potrebama prirode, polјoprivrede i industrije, a prije svega lјudskog zdravlјa.

Obilјežavanje ovog datuma u Bosni i Hercegovini započelo je u martu 1995. godine i traje u kontinuitetu do danas.

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality