Izvještaji

Održana XVIII vanredna sjednica Skupštine akcionara

11. jul 2017.

Zapisnik sa XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara: preuzmiProdaja el. energije sa analizom prodajne cijene po mjesecima 2017. godine

11. jul 2017.

HE „Višegrad“ je u mjesecu junu proizvela 49.524.000 kWh električne energije i ostvarila prihod od prodaje od 882.986.KM i to: po osnovu proizvedene energije 758.550 KM i po dodatnom osnovu pružanja pomoćnih usluga (kapacitet sekundarne i tercijarne regulacije i dr.) 124.436 KM.

Tabelarni prikaz: preuzmiPlan poslovanja za period 2017-2019. godina

14. jun 2017.

Plan poslovanja za period 2017-2019. godina: preuzmiPlan poslovanja za 2017. godinu

14. jun 2017.

Plan poslovanja za 2017. godinu: preuzmiProdaja el. energije sa analizom prodajne cijene po mjesecima 2017. godine

12. jun 2017.

HE „Višegrad“ je u mjesecu maju 2017.godine proizvela 74.508.000 kWh električne energije i po tom osnovu ostvarila prihod od prodaje od 1.065.514 KM.

Tabelarni prikaz: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas