Vijesti

Prijem za učenike generacije osnovne i srednje škole
24.07.2017.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Nedeljko Perišić organizovao je danas prijem za učenike generacije višegradske Srednje škole „Ivo...

Dodik posjetio Hidroelektranu Višegrad
29.06.2017.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ i razgovarao sa novoizabranim vršiocem dužnosti direktora ovog...

Prijem za borce povodom 25 godina od formiranja Višegradske brigade
26.05.2017.

U upravnoj zgradi preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ upriličen je prijem za članove Predsjedništva Boračke organizacije Višegrad povodom obilježavanja 25 godina...

HE Višegrad će ispoštovati prijeratni ugovor o gradnji prečistača otpadnih voda u Goraždu
28.03.2017.

Projekat izgradnje kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići – Goražde – Novo Goražde, za koji je Opština Goražde...

HE na DRINI: Proi­zve­li no­vi re­kord
20.03.2017.

Hi­dro­elek­tra­na Vi­še­grad proi­zve­la je to­kom 2016. go­di­ne 1.078 gi­ga­vat-ča­so­va elek­tri­čne ener­gi­je, što je je­dan od naj­bo­ljih proi­zvo­dnih re­zul­ta­ta od po­čet­ka...

HE Višegrad premašila plan i ostvarila dobit od pola miliona KM
13.03.2017.

Hidroelektrana Višegrad proizvela je u 2016. godini 1.078 gigavat-časova električne energije, što je jedan od najbolјih proizvodnih rezultata od početka...

Konsolidacija terena ispod brane HE „Višegrad“
08.07.2016.

Radovi na konsolidaciji terena ispod brane HE “Višegrad” počeli su 19. Aprila 2016. godine kada je izvođač radova uveden u...

Copyright © HE na Drini 2019 | Web dizajn DM