Obavještenje o nabavci 1171-1-1-165-3-36/18

25.04.2018.

Obavještenje o nabavci tonera, kertridža i ribona: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Odluka Uprave o djelimičnom usvajanju žalbe i izboru najpovoljinjeg ponuđača: preuzmi

Odluka UP – Toneri, kertridži i riboni: preuzmi

Odluka UP o obustavi postupka javne nabavke: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmi

Izvještaj o provedenom postupku JN: preuzmi

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality