Nabavke i tenderi

Izvještaji nabavki


Obavještenje o nabavci 04-02-1247/17 T-46-PR/17

17. novembar 2017.

Obavještenje o nabavci: preuzmiInformacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

20. oktobar 2017.

Nastavak izvođenja radova na konsolidaciji terena ispod brane HE „Višegrad“: preuzmi

Odluka o rezultatu postupka kvalifikacije: preuzmiInformacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

20. oktobar 2017.

Nastavak usluge vršenja projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na konsolidaciji terena ispod brane HE „Višegrad“: preuzmi

Odluka o rezultatu postupka kvalifikacije: preuzmiUsluge iz Aneksa II dio B – periodični ljekarski pregled radnika

19. oktobar 2017.

Usluge iz Aneks II dio B – periodični ljekarski pregled radnika: preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: preuzmiObavještenje o nabavci 1171-1-1-346-3-52/17

17. oktobar 2017.

Obavještenje o nabavci računarske opreme: preuzmi

Odluka Uprave Preduzeća: preuzmiCitati

 • Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija.

  Ivo Andrić, nobelovac
 • “Nije mi žao što drugi kradu moje ideje. Žao mi je što nemaju svoje.“

  Nikola Tesla, naučnik
 • Nikada do otkrića nisam došao isključivo racionalnim razmišljanjem.

  Albert Ajnštajn, naučnik
 • Ko hoće da napravi nešto nađe način, ko ne želi nađe izgovor.

  Stara mudrost

Standardi i sertifikati

Osnovni podaci

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad

Kompleks Andrićgrad,
73240 VIŠEGRAD
RS / BiH

Matični broj: 01794949
Broj poreskog obaveznika: 4400497620000

Telefon: +387/58/635-200 (centrala)
E-mail: hevgd@teol.net

Kontaktirajte nas