Licitacija za javnu prodaju osnovnog sredstva – Grabilica za trupce SG 56

04.01.2022.

Oglas;

Pravilnik o postupku prodaje stalnih sredstava – vozila putem javne licitacije;

Obrazac za cijenu ponude

 

Copyright © HE na Drini 2024 | Web dizajn Digitality