Licitacija za javnu prodaju osnovnih sredstava – službenog motornog vozila

11.10.2021.

Oglas;

Pravilnik o postupku prodaje stalnih sredstava – vozila putem javne licitacije;

Obrazac za cijenu ponude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality