Druga licitacija za javnu prodaju osnovnog sredstva – službenog motornog vozila

01.06.2021.

Oglas;

Pravilnik o postupku prodaje stalnih sredstava – vozila putem javne licitacije;

Obrazac za cijenu ponude

Copyright © HE na Drini 2021 | Web dizajn Digitality